مشخصات و ویژگی های دستگاه

  • خط تولید انواع بیسکوئیت و شیرینی و کلوچه
  • بخصوص بیسکوئیت و شیرینی های جفتی ، آلمانی و عسلی

سفارش سریع محصول