مشخصات و ویژگی های دستگاه

  • جهت پخت انواع شیرینی و رولت
  • جهت پخت انواع بیسکوئیت ، کیک و کلوچه
  • با ظرفیت  ۸ ، ۱۰ ، ۱۲ و ۱۶ دیس

سفارش سریع محصول